donderdag 17 september 2009

#23 : Ithaka

Ding 23: het evaluatiemoment. Tijd om terug te kijken op de ontdekkingsreis die 23 Dingen heet. Ik kwam soms uit op min of meer bekend terrein (Bloggen,Hyves, YouTube, MD), maar vaker op onbekend terrein (RSS, Flickr, Twitter, Podcasts, LibraryThing).
Mijn favoriete ding? Zonder meer bloggen. Vooral leuk als er gereageerd wordt op je blogposts!

Ik zie veel toekomst in RSS, wiki's, online kantoortoepassingen en, voor bibliotheken, de sociale bibliotheekcatalogi. Ik zou als bibliotheekklant graag willen weten welke boeken vaak uitgeleend worden. Dat moet mogelijk zijn bij een social catalog.
Twitter spreekt me van de dingen het minst aan, alhoewel een twitter search voor actueel nieuws heel effectief kan zijn.

In mijn organisatie, een onderwijsinstelling, zijn Web 2.0-toepassingen niet algemeen bekend. Kennisnet biedt al jaren de mogelijkheid tot samenwerking en het delen van informatie. Dat komt nog steeds niet echt van de grond. Het onderwijs kampt namelijk al jaren met een aanhoudend probleem: tijdgebrek.

23 Dingen heeft me volop geïnspireerd. Dit jaar ben ik gestart met een web 2.0-rubriek in de periodieke nieuwsbrief. Ik ben begonnen met RSS. Daartoe heb ik een openbare OLC-nieuwspagina aangemaakt bij Netvibes. En in workshops ga ik leerlingen leren bloggen!

23 Dingen was voor mij een geslaagde cursus: ik weet nu dat ik een reiziger ben. Mijn eindbestemming staat nog niet vast, maar dat maakt niet uit. Het gaat om de reis...Wat is de belangrijkste les geweest? Ik denk dat alleen platte tekst niet meer van deze tijd is. Informatie beklijft beter als er meer zintuigen worden ingeschakeld. Het mag en het moet allemaal wat leuker. Daarom nog één keer gespeeld. Ik heb onderstaand filmpje met Zamzar (ding 24 ;-) van YouTube gehaald en met MovieMaker van ondertitels voorzien.woensdag 2 september 2009

#22 Bibliotheek 2.0 en de toekomst van bibliotheken

De bronnenlijst bij ding 22 verwijst naar voornamelijk Amerikaanse artikelen. Logisch aangezien de term Library 2.0 in de Verenigde Staten is bedacht. Maar ook in andere continenten wordt over dit onderwerp volop gepubliceerd.

Via Google Scholar vond ik een prettig leesbaar artikel, geschreven door Wan Wee Pin van de National Library Board of Singapore: Library 2.0: The new e-world order.

De statements uit dit artikel:
- "Libraries must give up control and make use of collaborative tools and technology to engage and share information rather than just provide it."
- "Everyone is in charge; no one is in control"
- "Access, and not validity, is the key"
- "The new marketplace: Don’t wait for them, go to them"
- "We must recognize that the Internet and search engines are now the main ways in which people look for information."

Het artikel eindigt als volgt: "Web 2.0 may be nothing more than just new tools of technology. However, how we use these tools and what we use them for will determine whether libraries can survive this new E-volution."

Daar sluit ik me volledig bij aan. Want wie heeft er nog een Winkler Prins Encyclopedie in de boekenkast staan? Daar hebben we nu Wikipedia voor. Nog niet zo lang geleden mocht bij het beantwoorden van Al@din-vragen geen of slechts in zeer beperkte mate gebruik worden gemaakt van deze site!
Ik heb nog een studieboek van vroeger, uit de vorige eeuw, met als titel Trefwoorden. Kan te koop aangeboden worden op Ebay, bij de geschiedenisboeken, want nu kan iedereen eigen tags toevoegen. Ja, de tijden zijn inmiddels veranderd...

En er gaat in een rap tempo nog veel meer veranderen. De filmpjes van Dennis Eijsten (VOB) geven een duidelijk beeld van wat er allemaal mogelijk is door Web 2.0-toepassingen, hoewel ik me afvraag hoeveel jongeren een widget met favoriete boeken op hun Hyves-pagina willen zetten. In mijn werkgebied komen die (helaas) nauwelijks voor :-(

Ook ik behoor tot de grote meerderheid die elke zoekopdracht begint bij Google. Wil je tegenwoordig als bibliotheek je publiek bereiken, dan moet je snel vindbaar zijn door Google. Daarom moeten we onze (digitale) krachten nog meer bundelen en inspelen op de wensen en behoeften van onze (toekomstige) gebruikers. Alleen dan hebben we nog toekomst.

We moeten er tegenaan, met enthousiasme maar vooral ook met plezier. Als afsluiting van deze post daarom nog even een leuk toepasselijk filmpje: